Chcesz zachować dobry wzrok na długie lata? Obejrzyj nagranie i dowiedz się jak to zrobić.

Polityka prywatności

Wycofanie zgody marketingowej – kliknij tutaj

Oświadczenie o Ochronie Prywatności

1. Wymagane dane

Nasza Polityka Ochrony Danych Osobowych określa zasady wykorzystania i przechowywania Twoich danych. Polityka Ochrony Danych Osobowych jest dostępna w Biurze Administracyjnym Firmy przy ul. Polnej 17, 05-082 Stare Babice oraz na stronie internetowej www.orlinscy.pl

Administratorem danych osobowych, których nam dostarczasz (jako osoba, której dane dotyczą), jest Orlińscy Salony Optyczne – Beata Orlińska, Maciej Orliński, Michał Orliński, Milena Jastrzębska, Jakub Jastrzębski S.C. z siedzibą przy ul. Górczewskiej 131/135, 01-109 Warszawa.

Zbieramy następujące dane osobowe:

 • imię,
 • nazwisko;
 • adres zamieszkania/zameldowania/korespondencyjny;
 • numer PESEL/NIP;
 • adres poczty elektronicznej lub inna forma komunikacji elektronicznej;
 • dane dotyczące stanu zdrowia;
 • numery rachunków bankowych;
 • numery telefonów;

2. Cel zbierania danych

Zbieramy Twoje dane osobowe, aby zapewnić ci następujące usługi:

 • Zbieranie imion, nazwisk, adresów e-mail, adresów zamieszkania/zameldowania/korespondencyjnych, numerów telefonów w celu wysyłania dokumentacji niezbędnej do wykonywania czynności w zakresie realizacji zamówień i/lub umów.
 • Zbieranie imion, nazwisk, adresów zamieszkania/zameldowania/korespondencyjnych, numerów telefonów, adresów e-mail, numerów PESEL/NIP, numerów rachunków bankowych w celu realizacji powierzonych zapytań,  zamówień, umów.
 • Zbieranie imion, nazwisk, adresów, adresów e-mail oraz adresów IP w celu wysyłania wiadomości z ofertami Firmy, wysyłania Newsletterów oraz prowadzenia korespondencji.
 • Zbieranie imion, nazwisk, danych dotyczących stanu zdrowia w celu niezbędnym do prawidłowego określenia parametrów wzrokowych: soczewek kontaktowych, okularowych oraz lup, a także ochrony wzroku oraz komfortu użytkowania. 
 • Zbieranie imion, nazwisk, numerów telefonów, adresów e-mail w celach marketingowych.

3. Sposób wykorzystania danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane w Polsce w siedzibie Firmy przy ul. Górczewskiej 131/135, 01-109 Warszawa, a także w oddziałach Firmy przy ul. Stefana Żeromskiego 27, 96-500 Sochaczew (Pawilon Handlowy DEES), przy ul. Górczewskiej 124, 01-460 Warszawa (Galeria Handlowa Wola Park), przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 41, 04-125 Warszawa (Galeria Handlowa Kaufland), przy ul. Ogrodniczej 2a lok 4, 05-082 Babice Nowe (PH Babice Nowe), przy ul. Kabacki Dukt 14 lok. U4, 02-798 Warszawa i przy ul. Tadeusza Kościuszki 2E lok. U4A, 05-820 Piastów. Twoje dane osobowe są również przetwarzane w Biurze Administracyjnym przy ul. Polnej 17, 05-082 Stare Babice. Hosting i przechowywanie danych ma miejsce w siedzibie Firmy przy ul. Górczewskiej 131/135, 01-109 Warszawa.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratorów, m.in. działowi IT, pracownikom realizującym umowę z Tobą, przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na wyraźne polecenie administratorów. Ponadto twoje dane nie są udostępniane stronom trzecim, chyba że jest to wyraźnie wymagane przepisami prawa.

4. Okres przechowywania danych

Na mocy przepisów prawa polskiego jesteśmy zobowiązani do przechowywania twoich dokumentów przez okres maksymalnie 10 lat (maksymalny okres przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu Cywilnego). Po upływie tego okresu twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie zniszczone. Wszelkie dane osobowe zatrzymane w celu przesyłania informacji marketingowych i informacji o aktualizacji oferty będą przez nas przechowywane do czasu otrzymania zawiadomienia od osoby, której dane dotyczą, o chęci rezygnacji z otrzymywania takich informacji. Więcej informacji na temat naszego harmonogramu zatrzymywania danych osobowych znajduje się w Polityce Zatrzymywania Danych, która jest dostępna w Biurze Administracyjnym Firmy przy ul. Polnej 17, 05-082 Stare Babice oraz na stronie internetowej www.orlinscy.pl

5. Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, która uzna, że przechowywane przez nas dane osobowe są niepoprawne lub niekompletne, może zażądać wglądu do tych informacji, ich sprostowania lub usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z nami poprzez Formularz Osoby, której Dane Dotyczą, o Udostępnienie Danych, który jest dostępny w Biurze Administracyjnym Firmy przy ul. Polnej 17, 05-082 Stare Babice oraz na stronie internetowej www.orlinscy.pl

W przypadku jakichkolwiek skarg związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych należy skontaktować się z Współwłaścicielem Firmy, wysyłając wiadomość e-mail na adres rodo@orlinscy.pl lub list na adres ul. Polna 17, 05-082 Stare Babice. Współwłaściciel Firmy rozpatrzy skargę i podejmie działania zmierzające do rozstrzygnięcia kwestii wspólnie z osobą, która złożyła skargę.